Null
Null

Beste leerling van groep 8,

Leuk dat je meer wilt weten over onze school. De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen van de basisschool een grote stap. Daarom geven we je graag meer informatie over de gang van zaken op het Bataafs Lyceum.

Wil je persoonlijk met ons kennismaken? Bezoek dan de voorlichtingsavond op donderdag 7 december 2017, het Open Huis op maandag 15 januari 2018 of kom langs op de kennismakingsmiddagen. Zo krijgen jij en je ouders een goede indruk van de mogelijkheden die onze school te bieden heeft.

Het Bataafs Lyceum is een openbare school. Dit betekent dat iedereen bij ons welkom is en dat we respect hebben voor elkaars meningen en opvattingen. Er is een open en veilige sfeer waarin we jou en alle andere leerlingen serieus nemen en actief bij de ontwikkeling van onze school betrekken.

We vinden het erg belangrijk dat al onze leerlingen hun eigen talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom valt er bij ons op school veel te doen en te kiezen, ook naast de gewone lessen. Dat betekent zeker niet dat je van alles moet of dat alles kan, maar wel dat we proberen je de ruimte te geven die je nodig hebt.

Kun je niet wachten met je vragen?
Bel ons dan op 074 – 291 33 28 of stuur een e-mail met je vraag naar info@bataafslyceum.nl.

Of kom je liever langs?
Wil je sfeer proeven en weten hoe het bij ons op school is? Bezoek dan onze school in actie. Jij en je ouders krijgen een rondleiding door de school terwijl de lessen in volle gang zijn. Je kunt onze school elke dinsdagmiddag tot en met 28 februari bezoeken. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. De rondleiding start om 15:15 uur en duurt tot ongeveer 16:15 uur. Tijdens de rondleiding kun je ook je vragen stellen.

Natuurlijk hopen we dat je je aanmeldt als een nieuwe leerling van het Bataafs Lyceum. We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Tot ziens op het Bataafs Lyceum!
Mark Kwakman

Directeur Bataafs Lyceum

Promotiefilm

Ben jij ook nieuwsgierig naar het Bataafs Lyceum? Klik dan hier voor onze film en volg een schooldag van Cas en Lotte, leerlingen uit onze brugklas. Ook zie je enkele andere leerlingen die vertellen over hun specifieke hobby’s en over hun toekomstdromen.

HAVO & Up2vwo

De meeste havo-leerlingen zijn intelligente doeners: ze vinden lesstof vooral leuk als ze er in de praktijk ook wat mee kunnen. In de lessen op de havo wisselen theorie en het toepassen ervan elkaar daarom af. Daarnaast krijg je in klas 1 en 2 extra ondersteuning met plannen en organiseren. Ook word je in die jaren voorbereid op het vak Havisten Competent (HaCo) dat je in klas 3 zult krijgen. Hier leer je vaardigheden als samenwerken, presenteren, plannen, organiseren en reflecteren. Zo ontdek je wat je leuk vindt, wat je kunt en wat je talenten zijn. Op die manier haal je het maximale uit je studie, zowel op het Bataafs Lyceum als in het vervolgonderwijs. Daar willen we je zo goed mogelijk op voorbereiden. Daarom hebben we ook veel samenwerkingsprojecten met Saxion Hogescholen.

 In de Up2vwo klas, voor leerlingen met een havo-advies die extra uitdaging willen en aankunnen, krijg je les op vwo-niveau. We weten dat je misschien een extra tandje bij moet zetten en daar helpen we je graag bij. Zo krijg je een uur extra Nederlands en een uur extra wiskunde in de week, zodat er meer tijd is om de basis voor het vwo te leggen. Tijdens een motivatiegesprek zullen we samen bekijken of deze keuze bij jou past.

VWO

Het vwo duurt zes jaar en bereidt je voor op een studie aan de universiteit. Bij ons zijn er drie mogelijkheden: gymnasium, atheneum en masterclass (atheneum of gymnasium). In tegenstelling tot sommige andere scholen laten wij de keuze voor gymnasium of atheneum over aan jou en je ouders. Voor de masterclass is er een aparte intake.

ATHENEUM

Het atheneum bereidt je voor op een studie aan de universiteit. We vinden het belangrijk dat je op school leert om kritisch en onderzoekend met lesstof om te gaan. Dat vind je terug in de opzet van de lessen van de verschillende vakken in allerlei activiteiten die naast de lessen worden georganiseerd, zoals gastlessen en verschillende masterclasses in samenwerking met de UT. In een leerlijn onderzoek maak je actief kennis met het doen van onderzoek en de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.
Op het atheneum zijn er minder aanvullende vakken dan op het gymnasium (klassieke talen) en in de masterclass (projecten, kunst en filosofie). Leerlingen kiezen vaak heel bewust voor het atheneum omdat het een goede voorbereiding op de universiteit biedt en de opleiding goed aansluit bij hun voorkeuren en interesses. Voor de leerlingen die dit willen zijn er veel mogelijkheden voor extra uitdaging, zoals deelname aan leerlingverenigingen, de debatclub, olympiades en wedstrijden en het behalen van taalcertificaten. Het Cambridge certificaat voor Engels is veel gevraagd bij opleidingen in het buitenland. Ook voor Duits (Goethe) en Frans (DELF) kun je internationaal erkende certificaten halen.

GYMNASIUM

Op het gymnasium volg je een bijzondere opleiding. Naast alle andere vakken op het vwo bestudeer je de taal en de cultuur van de oude Grieken en Romeinen. Het zijn de pioniers op het gebied van de democratie, bouwkunst, beeldende kunst, literatuur, filosofie, wetenschap, toneel en theater. Je leert ontdekken dat onze wereld in die klassieke cultuur is geworteld. Dit ga je ook met eigen ogen zien door onze culturele reizen naar Trier (derde jaar) en naar Rome (vijfde jaar). Boven alles is het gymnasium een investering in jezelf die bijdraagt aan een brede en algemene ontwikkeling. Speciaal voor jou als gymnasiast is er ook de tweejaarlijkse gymnasiumdag.

MASTERCLASS

Ben je meestal snel door de stof heen of wil je graag meer over bepaalde zaken weten? Vind je het leuk om extra vakken te doen en extra uitgedaagd te worden? Dan is de masterclass iets voor jou!

In de masterclass volg je een speciaal samengesteld programma met extra vakken zoals filosofie en kunstzinnige vorming. Daarnaast ben je 10 lesuren per week, zelfstandig en in een groep, bezig met verschillende projecten. Zo ontwikkel je jezelf en leer je veel van elkaar. Natuurlijk zorgen we er voor dat je niet langer naar school hoeft dan de andere vwo-leerlingen. Je houdt dan genoeg tijd over voor je hobby’s en sport.

Omdat we graag zeker willen weten dat de keuze voor de masterclass goed bij je past volgen er na de aanmelding een activiteitenmiddag en een motivatiegesprek.

Voorlichtingsactiviteiten

Veel gestelde vragen

Bij de keuze van een nieuwe school horen ook veel vragen. Een overzicht van de meest gestelde vragen kun je hier vinden (door op de vraag te klikken krijg je antwoord). Mocht je nog andere vragen hebben dan mag je natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Ja, elk jaar beginnen we met een introductieweek waarin je de school en jouw klasgenoten leert kennen. De hele week staat in het teken van sport, spel, sociale vaardigheden, dans, debatteren en samenzijn. Een leuke manier om iedereen en de gebruiken van het Bataafs Lyceum te leren kennen. Daarnaast zijn er door het jaar heen feestavonden (zoals o.a. het babybal speciaal voor alle eerste klas leerlingen) en activiteiten waaraan je kunt deelnemen of gewoon lekker naar toe kunt gaan.
Veel van de activiteiten op school worden door leerlingen zelf georganiseerd.

Naast de gewone lessen zijn er ook steunlessen voor de vakken Engels, Nederlands, Frans, wiskunde en rekenen. Heb je extra hulp nodig bij een van deze vakken dan kun je een uur in de week extra tekst en uitleg krijgen. Dit uur staat al in je rooster ingepland. Heb je het niet nodig omdat het allemaal goed gaat, dan heb je dat uur vrij. Ook hebben we dyslexiecoaches en studiecoaches die je kunnen en willen helpen als je dat nodig hebt.

Tijdens de introductieweek en de mentorlessen geven de mentor en de peers tips over hoe je moet studeren en leren. De kunst is om te ontdekken welke manier het beste bij jou past. Elke leerling is verschillend, er is dus niet een of ander standaardrecept op school aanwezig. Zij willen jou graag laten ontdekken wat bij jou past.

Het woord ‘peers’ betekent ‘gelijken’. Peers zijn leerlingen uit de bovenbouw die jou en alle andere helpen in de onderbouw. Ze doen dit als peer-leader (een soort leerling-mentor voor de eerste klas) of als peer-tutor (een soort leerling-docent die bijlessen kan geven). Alle peers worden binnen school opgeleid en ontvangen hiervoor ook een diploma.

Je eerste contactpersoon is jouw mentor, die is uitgekozen om jou te begeleiden. Daarnaast kun je ook altijd terecht bij de peers die jouw klas begeleiden. Daarnaast zijn er dan ook nog de conciërges, de roostermaker, de coördinator van de eerste klas (mevr. De Vries) of de teamleider (dhr. Smies en mevr. Lotgerink). 

Elke klas heeft heel veel verschillende docenten. Eén daarvan let speciaal op jou en je klas. Dat is je mentor. Als er iets is, kun je altijd naar je mentor gaan. Je ziet hem of haar een paar keer per week in de les en hij praat ook met je ouders. Daarnaast heeft elke klas 2 of 3 peers (bovenbouw leerlingen) die jullie en de mentor bij van alles en nog wat helpen gedurende het schooljaar.

De meeste klassen beginnen ’s morgens direct het eerste lesuur (om 08.05 uur) wanneer je klaar bent hangt af van het lesrooster. De exacte lestijden zijn:

Les Bel
1 08:05
2 08:55
Pauze 09:45
3 10:05
4 10:55
Pauze 11:45
5 12:10
6 13:00
Pauze 13:50
7 14:05
8 14:55
9 15:45

Je krijgt een rooster. Daarop staat welk lessen je hebt. Op het rooster kun je ook zien wie die lessen geeft en in welk lokaal je verwacht wordt. Het lezen van een rooster leggen we je de eerste week goed uit, zodat iedereen weet hoe een rooster werkt. Op het info kanaal kun je thuis en op school zien als er roosterwijzigingen zijn.

Nederlands, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde, biologie, tekenen, handvaardigheid, muziek, techniek, lichamelijke opvoeding, stromenland en mentorles.

Bij kinderen met hetzelfde schooladvies. We kijken eerst samen met je leerkracht van groep 8 in welke klas je het beste past en je mag zelf ook aangeven bij wie je graag in de klas zou willen komen. Wij proberen daar dan rekening mee te houden.

Ja en nee. We zijn de kleinste havo & vwo school in Hengelo. We hebben op dit moment 950 leerlingen. Dat lijkt veel, maar doordat de bovenbouwleerlingen als peers helpen in de eerste klas leer je zeer snel heel veel medeleerlingen uit verschillende leerjaren kennen.

Contact

We vinden het erg leuk om jou als nieuwe leerling te verwelkomen. Jij kunt je samen met je ouder(s) of verzorger(s) aanmelden op maandag 12 maart 2018 van 16.00 – 20.00 uur en dinsdag 13 maart 2018 van 16.00 – 18.00 uur. In het eerste leerjaar plaatsen we je op het niveau dat jouw basisschool adviseert. Eind april krijgen jij en jouw ouder(s) of verzorger(s) definitief bericht van de plaatsingscommissie.

Als je bent toegelaten, nodigen we je uit voor een eerste kennismaking op woensdag 28 juni 2017. Dan ontmoet jij je klasgenoten en je mentor en krijgen jij en je ouders informatie over het nieuwe schooljaar. 

Mocht je vragen hebben, of meer informatie willen over het Bataafs Lyceum neem dan contact op met:

Maike Warrink, teamleider havo/vwo 1, 2 & havo 3, m.warrink@osghengelo.nl
Bas Smies, teamleider vwo 1, 2 & 3, b.smies@osghengelo.nl
Karin de Vries, coördinator eerste klas, k.devries@osghengelo.nl
Nancy Lussing, coördinator masterclass, n.lussing@osghengelo.nl

Bataafs Lyceum Sloetsweg 155, 7556 HM  Hengelo.
T 074 – 291 33 28, info@bataafslyceum.nl

Ga jij voor Bataafs? Meld je aan!

Ben jij ook enthousiast voor het Bataafs Lyceum geworden? 
Kom dan 12 of 13 maart met het ingevulde aanmeldformulier, de aanmeldkaart die je hebt gekregen van de basisschool en je identiteitsbewijs naar onze school.

Aanmelden